papir posebne namjene-indigo, karbon,... (2)

papir trgovački (1)

papir za kocku i kocke (4)