mapa arhivska i kutije za arhiviranje (4)

ploča klip, biro mapa (15)

mapa potpisne, kongresne, organizeri (5)

mapa s gumbom i čičkom (3)

mapa s gumicom (6)

mapa za kućni budžet (6)

mapa za odlaganje, zbirna, terminska (2)