etuii i kopče, špagice za ID kartice (1)

platna projekcijska (6)

pokazivači, eBeam (3)

stalci za prezentacije (7)

tube i mape za nacrte,povećala (9)