etuii i kopče, špagice za ID kartice (5)

pokazivači/pointeri (4)

stalci za prezentacije (6)

tube i mape za nacrte,povećala (8)